Back

ถึงเวลารวมพล คนอยู่ไม่สุข ! : ภาคประชาสังคมชวนอาสามาลองใช้ชีวิตทำงานเพื่อสังคมกับกิจกรรม “หนึ่งวันฉันจะเป็น”

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 สถาบันส่งเสิรมภาคประชาสังคมภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ 3 องค์กรภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง มูลนิธิพัฒนที่อยู่อาศัย และสมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชน ได้ร่วมกันจัดงานปฐมนิเทศ และเปิดตัว 9 อาสาสมัครร่วมทำดี ในกิจกรรม WE ARE CSO ครั้งที่ 3 ตอน “หนึงวันฉันจะเป็น” ขึ้น

โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน คนทั่วไปรวมทั้งอาสาสมัครร่วมกิจกรรม ได้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจการดำเนินนานขององค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดกลุ่ม “คนอยู่ไม่สุข” ผู้ไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาในสังคม และร่วมกันออกแรงคนละไม้คนละมือเพื่อทำให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นไป

ซึ่งกิจกรรม “หนึ่งวันฉันจะเป็น” ครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด ส่งผู้สนใจไปร่วมใช้ชีวิต ทำงาน และพูดคุยกับคนทำงานจริงในพื้นที่จริงและสถานการณ์จริง อาสาสมัครจะได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเรียนรู้บทเรียนการทำงานด้านสิทธิแรงงานจากอดีตสาวโรงงานไทยเกรียง คุณ อรุณี ศรีโต และ คุณ อุบล ร่มโพธิ์ทอง โดยจะได้ติดตามการทำงานเพื่อรณรงค์เรื่องการออม และการเลิกบุหรี่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ จากนั้นจะได้ใช้เวลาหนึ่งวันไปกับการอยู่ในมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ซึ่งทำการเรียนการสอนให้กับเด็กพิเศษในสังคมไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 39 ปี ส่งท้ายกิจกรรม “หนึ่งวันฉันจะเป็น” โดยที่ผู้สมัครจะได้ร่วมงานกับมูลนิธิพัฒนที่อยู่อาศัย ในด้านคนไร้บ้านเพื่อปฎิบัติงานร่วมกับชุมชนใต้สะพาน และเครือข่ายคนไร้บ้าน

ในบรรยากาศการปฐมนิเทศ คุณ สมพร หารพรหม ตัวแทนจากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้ทำงานภายใต้ประเด็นคนไร้บ้าน หนึ่งในองค์กรร่วมกิจกรรม กล่าวว่า “หนึ่งวันของคนเราไม่เท่ากัน แม้ว่าท่านจะมีเวลาแค่วันเดียวในการช่วยคนอื่น ในการเริ่มต้นเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม แต่ถ้ามันมาจากหัวใจที่เราเห็นผู้มีปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ความเป็นมิตรเหล่านี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาระยะยาวได้”

ขณะที่ นางสาว กนกนาฎ โค้วอารีย์  ซึ่งปัจจุบันมีอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้ร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรม หนึ่งวันฉันจะเป็น CSO ได้ร่วมแสดงความเห็นว่า “หากมีเวลาและได้ช่วยเหลือคนอื่นแม้ไม่มาก ก็ขอแค่ได้ทำให้เต็มที่ ให้ผู้มีปัญหาได้ผ่อนคลายปัญหาลงไปได้บ้างคงพอใจแล้ว รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ก็หวังว่าจะได้เห็นขั้นตอนกระบวนการทำงานของพวกมูลนิธิต่าง ๆ ด้วยเพราะเราไม่ได้อยู่ในสายงานนี้”

แม้จะเป็นกิจกรรมที่ถูกกำหนดให้อาสาสมัครทดลองทำงานเพื่อสังคมในหนึ่งวัน แต่การทำความดีนั้นสามารถเริ่มต้นทำได้ทุกวัน โดยไม่ต้องรอให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง และความเป็นภาคประชาสังคมไม่ต้องรอให้ก่อตั้งเป็นสถาบัน สมาคม แต่ทุก ๆ คนก็สามารถเป็นภาคประชาสังคมได้เช่นกัน

สำหรับกำหนดกิจกรรมโครงการ We are cso ครั้งที่ 3 ตอน “หนึ่งวันฉันจะเป็น” จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ไปจนถึง 3 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจสามารถติดตามให้กำลังใจอาสาสมัคร และร่วมเรียนรู้การทำงานกับองค์กรภาคประชาสังคมได้ที่ แฟนเพจ สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม หรือ แฟนเพจ THAIACT และ เว็บไซต์www.thaicivilsociety.com