Back

The Hero Season 3 เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อมา workshop ต่อยอดการทำโครงการเพื่อสังคม

http://thaiactivecitizen.com/files/26994102_549850482049039_5779664676824507102_n.jpg

ใครที่มีไอเดียอยากแก้ปัญหาสังคม แต่ยังไม่มีช่องทางและโอกาสที่จะบอกเล่าไอเดียของคุณเชิญทางนี้ The Cloud ร่วมกับ School of Changemakers และ สสส. มีเวิร์กช็อปดีๆ พร้อมทั้งทุนสนับสนุนสานฝันให้กับโครงการของนักศึกษา

'Storytelling4change workshop series' คือเวิร์กช็อปภายใต้โครงการ The Hero Season 3 ที่เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 1 - 4 ที่กำลังทำโครงการเพื่อสังคมและสนใจการเป็นนักเล่าเรื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

พบกับ 4 Guest speakers ในวงการและโค้ชประจำโครงการที่จะช่วย up level พลังการเล่าเรื่องของคุณไปได้ไกลกว่าเดิม

Workshop 1 วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น.
Communication for Change : สื่อสารแก้ปัญหาอย่างมีพลัง
โดย ปรารถนา จริยวิลาศกุล นักสร้างแบรนด์อิสระในนาม B+ a plus และทีมงาน School of Changemakers

Workshop 2 วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น.
Develop strategy and storyline : รู้วิธีเล่าให้ ‘เป็นเรื่อง’
โดย ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการเว็บไซต์ The Cloud

Workshop 3 วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น.
Event and Direct experience : ออกแบบประสบการณ์ให้งานปัง
โดย ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์ จาก ชูใจ กะ กัลยาณมิตร' ครีเอทีฟเอเจนซี่

Workshop 4 วันอาทิตย์ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น.
Digital content & media : ออนไลน์อย่างไรให้คนเห็น
โดย ชนัญญา เตชจักรเสนา เจ้าของ YouTube Channel : Point of view และผู้เขียนหนังสือ วรรณคดีไทยไดเจสต์
Coaching action plan : สร้างเด็กเป็นงานให้ทำงานเป็น
โดยทีมงาน School of Changemakers
_________________________________

รายละเอียดโครงการ The Hero Season3

ก้าวสู่ปีที่ 3 แล้วสำหรับโครงการสร้างสรรค์สังคม The Hero Season 3 สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท คลาวด์แอนด์กราวด์ จำกัด ด้วยจุดมุ่งหมายในการเป็นเวทีเพื่อคนรุ่นใหม่ได้นำเสนอแนวความคิดที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม

สำหรับปีนี้ The Cloud ได้จับมือร่วมกับ School of Changemakers ค้นหาและสนับสนุนทีมคนรุ่นใหม่หรือนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่มีไอเดียใหม่และสร้างสรรค์ในการป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคม ให้ได้มีโอกาสพัฒนาไอเดีย เรียนรู้ทักษะในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นนักสื่อสาร ผ่านการลงมือทำโครงการจริง ด้วยการสนับสนุนด้านข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสังคม เครื่องมือและความรู้ในการริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม โค้ชและที่ปรึกษาตลอดจนเงินทุนตั้งต้น และการเข้าถึงโอกาสต่างๆ ในการขยายผลโครงการต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่/นิสิตนักศึกษาสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านการลงมือทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
2. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงและต่อยอดแนวคิดของโครงการ ผ่านการสนับสนุนคนรุ่นใหม่/นิสิตนักศึกษา ให้ริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าว

คุณสมบัติ
- คนรุ่นใหม่ อายุ 18-24 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า รวมทีมกันอย่างน้อย 2-3 คน
- มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมเรียนรู้สนใจการสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม
- มีไอเดียหรือกำลังทำโครงการเพื่อสังคมของตนเองอยู่
- สามารถทำโครงการในระยะต่อเนื่องได้ในเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2561
- มีความสนใจจะขยายผลต่อหลังจบโครงการ

ทีมที่สมัครสามารถเลือกโจทย์ปัญหาสังคมที่สนใจ 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการออกแบบ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม อาทิ การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
1. Originality : ผู้ส่งโครงการเข้าร่วมเป็นเจ้าของไอเดียและลงมือทำเอง เนื่องจากการประกวดนี้ค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจ สนใจแก้ไขปัญหาด้านทางสังคม ด้วยไอเดียและวิธีการที่เกิดจากความสนใจของตน
2. Creativity: โครงการมีไอเดียน่าสนใจ เป็นไอเดียที่บอกเล่าถึงการออกแบบลงมือทำที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ แปลกใหม่กว่าวิธีเดิมๆ ที่มีอยู่ ซึ่งมักจะมาจากทำในสิ่งที่ผู้เสนอโครงการมีความสนใจ (passion) และเป็นไอเดียที่หากลงมือทำสำเร็จจะมีศักยภาพที่จะขยายผลและสามารถแก้ปัญหาในวงกว้างได้
3. Social Impact: โครงการมีผลกระทบทางสังคมที่ชัดเจน มีได้หลายระดับ เช่น อาจจะมีผลกระทบต่อตัวคนทำต่อชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย หรือมากที่สุดมีผลต่อการแก้ปัญหานั้นๆ ทั้งนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนผลกระทบของโครงการต้องวัดผลได้
4. Sustainability: สำหรับโครงการที่ต้องการสร้างสิ่งใหม่ หรือทดลองไอเดีย ความยั่งยืนอาจจะไม่ใช่แผนการทำงานในระยะยาวแต่อย่างน้อยโครงการที่ร่วมทำควรมีการกำหนดแนวทางว่าจะสามารถขยายผลได้อย่างไร

การสนับสนุน
1. เงินทุนตั้งต้นสนับสนุนการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา พร้อมกรณีศึกษา เพื่อเป็นจุดตั้งต้นของการริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
3. เวิร์คช็อปเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารสาธารณะตลอด 4 เดือนที่เข้าร่วมโครงการ
4. โค้ชและที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาสังคมอย่างมีศักยภาพตลอดโครงการ
5. โอกาสในการแสดงผลงานในรูปแบบของนิทรรศการ และพื้นที่สื่อสำหรับการนำเสนอโครงการให้เป็นที่รู้จัก

กิจกรรม
- เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ (เปิด-ปิด รับสมัคร) 25 ธันวาคม - 12 มกราคม 2561(ขยายเวลาการรับสมัครโครงการถึง 20 ก.พ.นี้)
- ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบแรก 15 มกราคม 2561
- สัมภาษณ์เพื่อประกอบการคัดเลือก 17 มกราคม 2561
- ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 18 มกราคม 2561
- เวิร์คช็อปเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารสาธารณะ 4 ครั้ง (ต้องมาทุกครั้งจนจบโครงการ)
- ทุกทีมจะต้องเข้าร่วมงานอีเวนต์จัดแสดงผลงานในวันที่ 31 มีนาคม 2561*
หากคุณมีไอเดียที่ชัดเจน ว่าอยากแก้ปัญหา 1 ใน 4 ปัญหาโจทย์ของเรา ด้วยวิธีอะไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และอยากสื่อสารอะไรไปยังสังคม ถ้าหากคุณมีข้อมูลที่ชัดเจนพร้อมแล้ว คุณสามารถกรอกใบสมัครได้ ที่นี่

โปรเจกต์ที่ส่งเข้าร่วม The Hero Season3 จะมีสิทธิ์ได้รับ
- การจับคู่กับโค้ชที่จะคอยให้คำแนะนำตลอดการพัฒนาโครงการ และการลงมือทำจริง
- เรียนรู้การสร้างคอนเทนต์และการเป็นนักสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม
- การเข้าร่วมพูดคุยและปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรม
- พื้นที่สื่อในการนำเสนอผลงาน
- เงินทุนสนับสนุน 2 งวด งวดที่ 1 เพื่อเป็นเงินทุนในการทำกิจกรรมหลังผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ และงวดที่ 2 เพื่อเตรียมกิจกรรม Big Event ในวันที่ 31 มีนาคม 2561

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้อง
- นัดอัพเดทโครงการ กับ Coach อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง (นัดหมายกับโค้ชตามสะดวก)
- อัพเดทข้อมูล รูปภาพ บันทึกการเรียนรู้ของสมาชิกในทีมแต่ละคน ลงในเว็บไซต์ Schoolofchangemakers.com รวมไปถึงสามารถอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ เปรียบเสมือน Portfolio ของโครงการให้คณะกรรมการ ผู้ที่สนใจ ได้ติดตาม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนได้อย่างสะดวก
- ทุกทีมจะต้องเผยแพร่ผลงานของตนเองภายในงานอีเวนต์ของโครงการในวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีรูปแบบการนำเสนอให้เลือก 3 รูปแบบคือ บทความ อีเวนต์ และวีดีโอ


------------------------------

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1) อ่านรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่https://goo.gl/forms/BR7gbT52P9NDEitF3
ปิดรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

2) ยืนยันการเข้าร่วมเวิร์คช็อป 1 และ 2 ภายในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม เวลา 12.00 น. 
https://goo.gl/forms/Pg32rh2yZpcPVaB33

เวิร์คช็อปในวันที่ 27-28 มกราคม 2561 เริ่มตั้งแต่ 09.30 - 17.00 น. 
ณ ชั้น 10 ห้อง X04B อาคาร KX: Knowledge Exchange (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่) 
แผนที่ https://goo.gl/maps/VH3buWNtsGE2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
boy@schoolofchangemakers.com 
หรือ 093-952-2939